Föreningen leds av en styrelse som väljs för ett år i taget. Styrelsen för 2018 består av:

 

Ordförande Eva-Marie Backnäs

Vice-ordförande Boris Björklund

Sekreterare Nina-Marie Vigård

Kassör Johanna Dahlbacka

 

Medlemmar

Bjarne Träisk

Stig Finnholm

Mikael Westerlund  

Jamika Sandbäck

 

Suppleant

Lea Hopkins

Håkan Vikström